Դէմքեր

Author Արշակ Չօպանեան

Մեծանուն գրականագէտ Արշակ Չօպանեանի «Դէմքեր» մենագրութիւնը գիտական անաչառութեամբ գրուած դիմանկարներու շարան մըն է: Հեղինակը կը փորձէ ցոյց տալ մեծանուն արձակագիրներուն, բանաստեղծներուն եւ գեղանկարիչներուն ստեղծագործական առանձնայատկութիւններն ու անոնց տեղը հայ մշակոյթի պատմութեան մէջ։ Չօպանեան մօտէն ծանօթ ըլլալով եւրոպական մշակոյթին իր քննադատութիւններուն մէջ բծախնդիր է, այս հատորի ընթերցման ընթացքին կը նկատենք հեղինակի ծայրահեղ խստապահանջ մօտեցումները:

BOOK DETAILS

07:24:17

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-214-6

Also available in ebook

Download Vlume app on listen on your mobile!