Այլ Նորավէպեր

Author Գրիգոր Զօհրապ

Այս հատորը Գրիգոր Զօհրապի իրապաշտ մօտեցումն է, նորավէպերու շարքին ամբողջացումը, ուր տառապեալն ու տառապեցնողը կողք-կողքի կ՛ապրին, կը գործեն, կը քալեն: Կեանքի պատկերը հեղինակը իւրայատուկ, հեզասահ պատմումով կը ներկայացնէ, գեղեցիկ, պարզ ոճով, զուլալ լեզուով: 

BOOK DETAILS

02:46:43

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-076-0

Also available in ebook

Download Vlume app on listen on your mobile!