Պանդուխտի Կեանքէն

Author Հրանդ

Մ.Կիւրճեան-Հրանդի այս գործը գեղարուեստական ոճով, վաւերագրական ներկայացումն է արեւմտահայ գաւառէն Պոլիս եկած պանդուխտներու կեանքին: Աղքատութիւնը, սովը, պարտքերը, վաշխառուներու ընչաքաղց վերաբերմունքը մղած է այդ կարօտեալ երիտասարդները աշխատանք որոնելու Պոլսոյ մէջ, երբեմն յաջողելով, երբեմն կքելով տաժանակիր աշխատութեանց լծին տակ, երբեմն վերադառնալով հայրենի տուն ու երբեմն ալ անշուք հողաթումբի տակ թաղուելով: Խաներու մէջ անոնց ողորմելի վիճակը, քաղաքացի ազգակիցներու եւ կրօնականներու անտարբերութիւնը յստակօրէն ընդգծուած են հեղինակի պատմած դրուագներուն ընդմէջէն:

BOOK DETAILS

04:12:08

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-336-5

Download Vlume app on listen on your mobile!