Պատմուածքներ Ժողովրդային Կեանքէն

Author Երուխան

Երուխանի այս հատորին պատմուածքներուն հերոսները կը ներկայացնեն Պոլսոյ մէջ ապրող կամ գաւառներէն եկած ամենահամեստ խաւին պատկանող մարդիկը՝ ձկնորսներ, մանրավաճառներ, որբ փոքրիկներ, հիւծախտաւորներ, հաշմանդամներ, որոնց կողքին կան հարստահարողներ, անկուշտ վաճառականներ: Հեղինակին նկարագրութիւնները մանրամասն են, պատմուածքները մեծամասնութեամբ կ'ունենան դժբախտ աւարտ:

BOOK DETAILS

06:15:28

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-080-7

Also available in ebook

Download Vlume app on listen on your mobile!