Ղարիբ Մշեցին

Author Րաֆֆի

Օհանի՝ Մուշ գաւառից Պոլիս աշխատելու եկած անտաշ, բարեսիրտ ու հաւատացյալ պատանիի մը պատմության ընդմեջեն ներկայացվում է՝ չոր հացի համար Պոլսում չարաչար աշխատող հայ պանդուխտների կյանքը: Նրանք մեծամասնությամբ բեռնակիրներ, աղբահավաքներ, նաւաստիներ են ..․ «Ղարիբ Մշեցին» գրքում կհանդիպենք սիրոյ պատմության, մարդկային ողբերգության ու առիթները օգտագործող անբարոյական մարդկանց:

BOOK DETAILS

03:13:05

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-092-0

Also available in ebook

Download Vlume app on listen on your mobile!