Սիլիհտարի Պարտէզները

Author Զապէլ Եսայեան

Զապէլ Եսայեան մանկական-պատանեկան շրջանի իր յուշերուն ընդմէջէն կը ներկայացնէ դէպքերն ու դէմքերը մերթ մանուկի, մերթ հասուն մարդու մօտեցումով: Ժամանակաշրջանը, հայկական միջավայրը, դասակարգային շերտաւորումն ու, պայքարը՝ կեանքի դժուարութիւնները դիմակալելու՝ հեղինակը կը փոխանցէ սիրուն ոճով, գրաւիչ ու հոգեհարազատ: Կազմաւորուող մանուկի եւ ապագայ մտաւորականի պատկերը ան կը միատեղէ ճարտար, հաճելի, հեզասահ պատմումով: 

BOOK DETAILS

07:01:11

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-334-1

Also available in ebook

Download Vlume app on listen on your mobile!