Սամուէլ

Author Րաֆֆի

ՙՙՍամուէլ Գ.՚՚ գրքին մէջ պատմութիւնը հասնում է լրումին, պարսից զօրքերը դաւաճան Մերուժան Արծրունիի եւ Վահան Մամիկոնեանի գլխաւորութեամբ աւերելով Հայոց աշխարհը հայ ու հրեայ գիրիները տանում էին Պարսկաստան... Սամուէլ իր հաւատարիմ մարդոցմով հասնում է պարսից զօրքի նստավայրը, փորձում համոզել հօր, մերժում ստանալով սպաննում նրան, մեծամիտ Մերուժանը եւս ստանում է իր արդար պատիժը.. ու ի վերջոյ Սամուէլ սպաննում է նաեւ իր մօրը, հայ եկեղեցին անտեսող ու պարսկական սովորութիւնները որդեգրող Տաճատուհի Մամիկոնեանին:

BOOK DETAILS

05:29:08

Armenian

Technolinguistics

Also available in ebook

Download Vlume app on listen on your mobile!

Reviews

Lilit Ter-Minasyan
August 31, 2018