Երուանդ Օտեանի Նամակները

Author Երուանդ Օտեան

Հայ երգիծաբանութեան ներկայացուցիչներէն՝ Երուանդ Օտեանի «Օտեանի Նամակները» գործը, երգիծական տասնեւհինգ նամակներու «վաւերագիրներու» ժողովածոյ մըն է, փոխանակուած Օտեանի ու իր բարեկամի միջեւ, ուղարկուած՝ Օտեանի պատկերացուցած «Դիք»երու աշխարհէն: Իւրաքանչիւրը պատմուածք մըն է կարծես նամակի բնոյթով, ուր հեղինակը առիթ չի խնայէր, նոյնիսկ յետմահու, ծանակելու ազգային դէմքեր ու հոգեւորականներ, ձաղկելու հասարակական գործիչներ ու կուսակցականներ, բացայայտելու անոնց կեղծիքն ու շահամոլութիւնը, քննադատելու «ընկերային անհաւասարութեան պայմանները» ու կենցաղային անբարոյ երեւոյթները, եւ մանաւանդ ափսոսալու մտաւորականութեան վիճակը: Կատակերգական հրաշալի ոճ, քաղաքական իւրայատուկ ծաղրանք, փոխաբերական պատկերներ, հեգնող լեզու, բարձր հիւմոր:

BOOK DETAILS

06:17:32

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-389-1

Also available in ebook

Download Vlume app on listen on your mobile!