Ոսկի Աշուն

Author Մուշեղ Իշխան

Մուշեղ Իշխան իր բանաստեղծութիւններուն մէջ կ'արտայայտուի համամարդկային զգացումներու, յուզումներու եւ կարիքներու մասին: Ան կը ցոլացնէ մայրական սէրը եւ այս սիրոյն հանդէպ տածած իր կարօտը: Ցաւի ու վիշտի զգացումներով տոգորուած բանաստեղծը իր ապրումներուն թարգմանը կը հանդիսանայ բանաստեղծական գեղեցիկ տողերուն ընդմէջէն:

BOOK DETAILS

08:07:21

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-328-0

Also available in ebook

Download Vlume app on listen on your mobile!