Բժիշկին Գիրքէն Փրցուած Էջեր

Author Ռուբէն Սեւակ

Այս հատորին մէջ տեղ գտած են Ռ. Սեւակի բժշկական առօրեանէն իրական դէպքեր: Հեղինակը մանրամասնօրէն, սպառիչ, մասնագիտական բացատրութիւններով կը ներկայացնէ զանազան հիւանդութիւններ, ախտեր, թոքատապ, սեռային խանգարումներ, գինովութեան հետեւանքներ եւայլն: Ռ.Սեւակի քանի մը պատմուածքներուն մէջ երգիծական երանգ եւս նկատելի է, որ հատորի ճնշիչ մթնոլորտին վրայ զուարթութիւն մը կը սփռէ:

BOOK DETAILS

06:22:24

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-100-2

Also available in ebook

Download Vlume app on listen on your mobile!

Reviews

Alen Grigoryanner
July 19, 2018