Համով Հոտով

Author Գարեգին Եպիսկոպոս Սրուանձտեանց

Սրուանձտեանցի «Համով Հոտով» հաւաքածոն բաղկացած՝ երկու հատորներէ, կ'ընդգրկէ չորս ճաշակներ, իւրաքանչիւրը իր իւրայատուկ համով ու հոտով: Երկրորդ հատորը՝ կը հրամցնէ հայ ժողովրդական բանաստեղծութիւններ, գաւառական առածներ ու առակներ, աղօթքներ, գեղջկական տաղեր, գովասանք երկնի եւ երկրի, բարքեր ու պարեր, ժողովրդական խաղասացութիւնք, կատակերգութիւն: Հայկական գաւառներու ժողովրդի շրթներէն քաղուած ու մշակուած նմոյշներ են հարազատ բարբառներով:

BOOK DETAILS

05:39:54

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-393-8

Also available in ebook

Download Vlume app on listen on your mobile!