Կյորես

Author Ակսել Բակունց

Կյորես վիպակը Գորիս քաղաքի նկարագրությունն է,տեղվույն մթնոլորտը, քաղաքին հին ու նոր բաժինները, յոթ ճանապարհներէ մուտք ունեցող նշանավոր շուկան, ուր ընչաքաղց վաճառականներ կհարստահարեին միամիտ գյուղացիները, անօրեն մուրհակներով կեղեքելով նրանց: Հոն կային պեկեր, պետական պաշտօնյաներ, զանազան ազգերէ բաղկացած բնակչություն.. տանտիկիններ.. նոր սերունդը երկու ուղղությամբ կը յառաջանար, մին՝ ռուսական կրթությամբ որպես բարձրորակ մակարդակ, միւսը՝ հայկական համեստ կրթությամբ, որը սահմանափակ կարողությամբ տարրին էր յատուկ:

BOOK DETAILS

03:10:31

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-069-2

Also available in ebook

Download Vlume app on listen on your mobile!