Հեքիաթներ եւ Զրույցներ

Author Ղազարոս Աղայան

Ղազարոս Աղայանի այս հատորում տեղ գտած են երկարաշունչ հեքիաթներ: Հերոսները քաջ տղամարդ, հրեղեն ձի, բարի պառաւ, գեղեցիկ եւ իմաստուն կին, կպայքարեն վիշապին, հրէշին, բարբարոսին, վատին դէմ: Աղայան հեքիաթագրի վառ երեւակայությամբ եւ հաճելի պատմումով իր հեքիաթների ընդմեջեն կշեշտի բարիին յաղթանակը, կքաջալերի խելացի մարդու արդար աշխատանքը, կփառաբանի ժողովրդական փորձառությամբ ձեռք բերված իմաստությունը:

BOOK DETAILS

11:04:25

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-107-1

Also available in ebook

Download Vlume app on listen on your mobile!