Կտակը

Author Պերճուհի Աւետեան

«Կտակը» ի պատմուածքները  կը ներկայացնեն Հալէպ քաղաքի հայկական ու արաբական մթնոլորտէն մարդկային նիւթեր: Հերոսները տառապած, երբեմն անտեսուած, դժուարութիւնները յաղթահարելով ոտքի կանգնած մարդիկ են, կիներ, չափահասներ կամ փոքրիկներ իրենց հոգիկան վերիվայրումներով: Դասակարգ, խոցելի մտածելակերպ, ընտանեկան հարցեր կը մատնանշուին հատորի էջերուն ընդմէջէն: Կան մանաւանդ մթլորորտը պատկերներու, կենդանիներու միջոցով ներկայացնելու հեղինակային լուծումներ եւ պատմուածքներու աւարտին՝ ընթերցողին մտածելու եւ հանգումը կատարելու ընտրութիւն:

BOOK DETAILS

05:06:33

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-341-9

Also available in ebook

Download Vlume app on listen on your mobile!

Reviews

Zareh Payaslian
March 16, 2019