Խրճիթներէն Մինչեւ Խորհրդարանը

Author Օհան Կարօ

«Խրճիթներէն Մինչեւ Խորհրդարանը» աշխատութիւնը Օհան Կարոյի արձակ էջերուն, քերթուածներուն եւ քառեակներուն «ծաղկաքաղ» ընտրանին է, որոնց առանցքը հայ մարդն է: Այնտեղ կ՛արտացոլան վաղամեռիկ գրողի կեանքի բոլոր հանգրուանները` ծննդավայր Ռշտունիքէն մինչեւ օտար ափերը: Ընթերցողին առջեւ կ՛ուրուագծուին Ռշտունիք գաւառի հայոց բարքերու, աւանդութեանց, մտայնութեանց խճանկար մը, հեղինակի թշուառ մանկութիւնը, տառապայոյզ երիտասարդութիւնը, սէրը միւս սեռի, Հայ Եկեղեցւոյ եւ հայ ժողովուրդին հանդէպ:

BOOK DETAILS

04:08:01

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-112-5

Also available in ebook

Download Vlume app on listen on your mobile!

Reviews

Lisa Gaboudian
July 22, 2019