Դաւիթ Բէկ

Author Րաֆֆի

Րաֆֆիի «Դաւիթ բէկ» Վէպի առաջին մասը, կը պատրաստէ ընթերցողը, ծանօթանալու Դաւիթ բէկի ժամանակաշրջանի հայ Ժողովրդի «անբախտ դրութեան»: Կը բացատրէ պայմանները, որոնք պիտի ստիպէին ծնիլ յեղափոխական մը Դաւիթ բէկի նման: Կը ներկայացնէ դաւաճան մէլիքների դաւադրութիւններն ու բախումները, որոնք նոյնիսկ պատրաստ էին դաւանափոխ ըլլալու կամ իրենց դստրերը ծախելու տիրապետութեան մը փոխարէն: Եւ անոնց ընդ առաջ կը հպարտանայ հայրենասիրութիւնը մարմնաւորող հայ իշխաններով, եւ մանաւանդ հայ կնոջ կերպարով, որ պատրաստ էր ինքնազոհողութեան յանուն իր ազգակիցներու, յանուն իր սիրոյն: Րաֆֆի հետաքրքրական պատմական անցուդարձերով կը ներքաշէ ընթերցողը, տանելով զանոնք հոն, հին ժամանակները: Վէպի ընթացքին շատ ուշ կը բացայայտուի, թէ ո՞ր նկարագիրը ի վերջոյ պիտի դառնար «Անարդարութեան դէմ կռուող» հայ ազգի առաջնորդը, յոյսը:

BOOK DETAILS

06:03:31

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-397-6

Also available in ebook

Download Vlume app on listen on your mobile!

Reviews

Sosse Baronian
February 16, 2019