Վէնսէնի Անտառը

Author Նիկողոս Սարաֆեան

«Վէնսէնը Անտառը»՝ հատոր մը, ուր կարելի է սուզուիլ խոհերու խորախորհուրդ ծովու մը մէջ: Անտառ մըն է ոգեւորիչ ուժը, ուրկէ կը քաղուին բնութեան սքանչելի պատկերներ, կը համադրուին անոնք մարդկային ապրումներու, հասարակական երեւոյթներու, հին ու նոր կեանքերու փիլիսոփայութիւններու հետ: Կու գայ հայը իր տառապանքով, Սփիւռքով ու հայրենիքով, կը մեկնաբանուին անոր՝ յատկապէս սփիւռքահայուն կաթիլ առ կաթիլ աճումը, թափառումը, օտարութիւնը տան վերածելու ջանքերը, համակերպումը: Գերիրապաշտ ձեւեր եւ գոյութենապաշտ գաղափարներ կը գումարուին ազդեցութիւններու վրայ։ Փիլիսոփայելը, մտածելն ու բանաստեղծելը, երբեմն ալ քննադատելը կը նոյնանան այս հատորին մէջ: Հատորը հարուստ է իրաւ ճշմարտութեանց գեղեցիկ պեղումով, նոյնքան բաբախուն է զուլալ ջուրի պէս հոսող ու ծարաւ հոգիներուն պապակը յագեցնող իր յուզականութեամբ:

BOOK DETAILS

12:11:46

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-398-3

Also available in ebook

Download Vlume app on listen on your mobile!