Լուսաբերդ

Author Նշան Պէշիկթաշլեան

Տարօն՝ քաղաք հայութեան... հայոց պատմութիւն... աշխարհի ամէնէն յուռթի դաշտը՝ յուզումի: Պայքարներ, ոգորումներ, ինքնապաշտպանութիւն՝ մարտիրոսութեան եւ հերոսութեան, ալեկոծումներ, մրրիկներ եւ դեռ աւելին...: Այդ պատմութեան մէջ ողբերգութիւններ..:. Դրախտն ու Դժոխքը հասունցած է հոն եւ որոնց մէջէն հասած են մշակներ, հերոսներ, հանճարներ, սուրբեր...: Հարուածեալ ժողովուրդ, սակայն ո՛չ կռնակի վրայ ինկող եւ ոչ ալ ծերացող...: Նզովք եւ օրհնութիւն... Աղէտ ու Երկունք... Մարող բուխերիկներ եւ դարձեալ վառուող կանթեղներ...:

BOOK DETAILS

06:51:16

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-404-1

Also available in ebook

Download Vlume app on listen on your mobile!