Պատմվածքներ

Author Հովհաննես Թումանյան

Թումանյան ստեղծագործություների շարքում արժանավոր տեղ կգրավեն պատմվածքները: Նրանց մեջ կենդանի է գյուղը իր կեցաղով, գյուղացին՝ պարզունակ, միամիտ ապրելակերպով, բնությունը՝ հարազատ նկարագրությամբ, գեղեցիկ պատկերացումով: Հեղինակի ներկայացրած թեմաները այլազան են, նա հատկապես կմատնանշի գյուղական բարքերը, խավարամտությունը, դասակարգային հակադրությունը, քաղաքացի, նենգամիտ վաճառականի շահագործումը գյուղացուն:

BOOK DETAILS

04:19:33

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-122-4

Also available in ebook

Download Vlume app on listen on your mobile!