Երբ Պատանի են

Author Յակոբ Օշական

Մանրանկար մը գիւղի...Տեղական բարքերով թելադրուած սահմանումներ: Հայկական գաւառի աւանդական միջավայրի մէջ փթթող պատանի հոգիներ, արբունքի սեմին արթնցող կիրքեր, սէր ու բաժանում․․․ Յակոբ Օշականի անգերազանցելի գրչէն ժանեակի նման կը հիւսուին համամարդկային ապրումներ անզուգական գոյներով ներկելով պատանիներու ապրածն ու զգացածը, հեքիաթի նման, որ կը սկսի ու կը վերջանայ «կար ու չկար»ի խորհուրդով:

BOOK DETAILS

03:08:26

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-440-9

Also available in ebook

Download Vlume app on listen on your mobile!