Արձակ Էջեր եւ Հեքիաթներ

Author Ռուբէն Զարդարեան

Զարդարեանի այս հատորին մէջ տեղ գտած երեսուն կտորները գունաւոր ու այլազան են. հեքիաթներ՝ այլաբանական ոճով, գաւառական պատմուածքներ՝ տխուր մթնոլորտով, արձակ բանաստեղծութիւններ՝ զգացական շունչով, նաեւ՝ հովուերգութիւն: Հեղինակին գրիչը նկարագրական գեղեցիկ պատկերներ կը գծէ եւ այլաբանական մօտեցումով խորհրդածութիւններ կը թելադրէ:

BOOK DETAILS

05:53:48

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-127-9

Also available in ebook

Download Vlume app on listen on your mobile!