Ազգային Ջոջեր

Author Յակոբ Պարոնեան

Պոլսահայ իրականութիւնը ցոլացնող Պարոնեանի սուր երգիծանքի խտացումն է այս գործը: Հեղինակը «Ազգային Ջոջեր»ու թերութիւնները մատնանշելով, ժպիտ ու ցաւ կ'առթէ ընթերցողին մօտ, միանգամայն: Այս գործին մէջ Պարոնեան երեւելի ազգայիններուն թերութիւնները կը մատնանշէ, իրեն յատուկ՝ ժպիտ ու վիշտ մէկտեղող երգիծական, հարուածային ոճով։ Հոն կը խարանէ երեսուն երկու երեւելիներ՝ ազգային ժողովի անդամ, բժիշկ, պատրիարք, պատուելի, երկրաչափ, խոշորացոյցի տակ բերելով իր ժամանակի դէպքերն ու ազգային իշխանութեան խոցելի վարքը: Պարոնեանի կերպարներն ու գործերը մեծ հաճոյք ե՛ւ ծիծաղ պատճառելով՝ անմահ են:

BOOK DETAILS

10:04:01

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-465-2

Also available in ebook

Download Vlume app on listen on your mobile!

Reviews

Zareh Payaslian
November 18, 2019