Կեանքը Ինչպէս Որ Է

Author Գրիգոր Զօհրապ

Գրիգոր Զօհրապ այս հատորին մէջ կեանքի բեմին վրայ կը ներկայացնէ իր հերոսները իրենց ցաւերով, խինդերով, ապրումներով, մերթ սիրազեղ, մերթ տառապալից: Հեղինակը ունի իր խորհրդածութիւնները, զանոնք հերոսներու արարքներուն ընդմէջէն փոխանցելու վարպետութիւնը: Զոհրապ կը յուզէ, կը խանդավառէ, կը դիւթէ ընթերցողը իր ջինջ, պարզ լեզուով եւ անմիջական, հաղորդիչ ոճով:

BOOK DETAILS

04:02:00

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-073-9

Also available in ebook

Download Vlume app on listen on your mobile!