Լուռ Ցաւեր

Author Գրիգոր Զօհրապ

Զօհրապ լուսարձակի տակ կ՛առնէ Պոլսահայ իրականութեան մէջ մարդկային ողբերգութիւնները, որոնց ականատես եղած է։ «Լուռ Ցաւեր»ը կը կոտտան, հեղինակին նորավէպերուն հերոսները կը տառապին, խաբուսիկ ու իսկական սէրեր, զոհողութիւն, վրէժխնդրութիւն, զրպարտութիւն, զրկանք՝ ահա ասոնք կը կազմեն Զօհրապի խորհրդածութիւններուն ու անկողմնակալ դատողութեան առանցքը:

BOOK DETAILS

04:44:20

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-074-6

Also available in ebook

Download Vlume app on listen on your mobile!