Սուրբ Մեսրոպ

Author Սիամանթօ

Սիամանթոյի «Սուրբ Մեսրոպ» պոէմը (1912) նուիրուած է Հայ գրերու գիւտի (1500) եւ Հայ տպագրութեան 400 ամեակներու համազգային տօնին։ Նարեկեան շունչով գրուած՝ հերոսական հիմն է հայոց այբուբենը ստեղծողին։ Սիամանթօն յաւերժացնելով Ս. Մեսրոպի ազգափրկիչ գործը, զայն կը նմանցնէ Մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսին եւ անոր գործը՝ Յիսուսի երկրային կեանքի առաքելութեան։

BOOK DETAILS

00:21:02

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-136-1

Also available in ebook

Download Vlume app on listen on your mobile!