Սիրոյ Եւ Արկածի Տղաքը

Author Վազգէն Շուշանեան

Սիրոյ երգիչ Վազգէն Շուշանեանի արձակը սփիւռքահայ իրականութեան առանցքային վէպերէն է, ուր կը ներկայացուի վերապրող ու աշխարհացրիւ ողջ սերունդի ճակատագիրը: Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան փլուզման եւ Սովետական կարգերու հաստատման ընթացքին ապրած որբ ու պատանի Շուշանեան, կը ներկայացնէ իր ու իր տարեկից պատանիներու տագնապալի կեանքն ու անձնական ապրումները. Բորբոքած խորունկ սէրը հարուստ, գեղեցիկ աղջկան ու աղքատ, բայց հպարտ Երուանդի միջեւ, կ'ունենայ տխուր աւարտ: Հեղինակի պատմումներուն ընդմէջէն նկատելի է այդ օրերու հայութեան երկու հատուածներուն միջեւ առկայ անջրպետը:

BOOK DETAILS

44,391

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-044-9

Also available in audio

Download Vlume app on read on your mobile!