Վերջին Անմեղը

Author Անդրանիկ Ծառուկեան

Սոյն գործին մէջ կը ներկայացուի կուսակցութիւններու կատարած աշխատանքները Եգիպտոսի, Լիբանանի, Փարիզի եւ Ամերիկայի զանազան գաղութներուն մէջ՝ գլխաւորաբար Պոսթըն եւ Լոս Անճելոս, ուր ճակատագրական որոշումներ կ'առնուին, ներգաղթ տեղի կ'ունենայ դէպի Հայաստան, ինչպէս նաեւ պայքար կը մղուի Հայ Դատին ի խնդիր: Կը ներկայացուին նաեւ բախումները կուսակցական անդամներուն միջեւ, Արեւելեան երկիրներէ գաղթած մարդոց սովորութիւնները եւ կրած ազդեցութիւնները ամերիկեան սովորութիւններուն:

BOOK DETAILS

62,416

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-158-3

Download Vlume app on read on your mobile!

Reviews

Արին Չ.
June 11, 2019