Կարօտ

Author Արամ Հայկազ

Արամ Հայկազ՝ կարօտի գրականութեան ներկայացուցիչը, իր այս հատորին մէջ յուշագրութիւն-պատմուածքներու բազմերանգ փունջով մը կը պատմէ կորած երկրին ու ընտանիքին մասին, որպէս ծառայ քիւրտերու մօտ ապրած դառն օրերու, Ամերիկայի կեանքի, իր կազմած ընտանիքին, զաւակին, թոռնիկին եւ դրացիներուն մասին: Գիրքի երկրորդ բաժինին մէջ հայրենիքն է Հայկազը ոգեւորողը, յուզող ու յուսադրողը: Հայկազի ոճը պարզ ու հեզասահ է: Ան գեղեցիկ պատկերներով կը նկարագրէ բնութիւնը եւ երգիծական թեթեւ անցումներով կ'ոգեւորէ ընթերցողը:

BOOK DETAILS

78,180

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-151-4

Download Vlume app on read on your mobile!