Պանդոկ

Author Արամ Հայկազ

«Պանդոկ» հատորին մէջ կ'աճինք հեղինակին հետ, կ'ապրինք անոր յուզումներն ու երջանկութիւնները, քայլ առ քայլ կը յառաջանանք մերթ Շապին Գարահիսարին, մերթ աքսորավայրին, մերթ Պոլսոյ որբանոցին, մերթ Ամերիկեան իր բնակարանին ու աշխատավայրին մէջ: Ծննդավայրը ներկայ է իր բոլոր յուշերուն մէջ, սակայն իւրայատուկ զուարթախոհութեամբ կը ներկայանայ ամէն դէպք: Թախիծն ու յոյսը հեղինակին զուգընկերներն են, ապագայի հանդէպ լաւատեսութիւնն ալ առկայ է, որ կը յստակացնէ Եղեռնէն մազապուրծ այս հեղինակին հաւատքը կեանքի շարունակականութեան ու բարելաւման հանդէպ:

BOOK DETAILS

69,707

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-250-4

Download Vlume app on read on your mobile!