Հայրէններու Բուրաստանը

Author Արշակ Չօպանեան

Ա.Չօպանեանի «Հայրէններու Բուրաստանը» իմաստասիրական գիրքը, աշուղներու եւ ի մասնաւորի Նահապետ Քուչակին վերագրուող տաղիկներուն ուսումնասիրութիւնն է: Հսկայական աշխատանք մը, միատեղ հաւաքելու այն քուչակեան տաղերը, որոնք օրինակուած ու պահպանուած են համաշխարհային ու հայկական թանգարաններու մէջ: Տաղաշարքը կ'ընդգրկէ սիրոյ, հարսանեկան ու պանդուխտի, կրօնական, այլաբանական ու խրատական տաղիկներ: Չօպանեան կը ներկայացնէ իւրաքանչիւր տաղիկ՝ բնագիր լեզուով՝ եւ կը բացատրէ, ապա կը բաղդատէ նոյն տաղիկին զանազան ձեռագիրներու տարբերակներուն հետ, անդրադառնալով դարերու թողած փոփոխութիւններուն ու աղաւաղումներուն: Աշխատութեան ընդմէջէն հեղինակը կը ծանօթացնէ Քուչակի ժամանակաշրջանը, կը մատնանշէ աշուղային աղբիւրներ, եւ երախտապարտութեամբ կը գովաբանէ բոլոր հայ ու օտար մտաւորականները, որոնք օգնելով իրեն՝ նպաստած են հայ մշակոյթի ճոխացման ու ամբողջացման:

BOOK DETAILS

76,911

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-265-8

Download Vlume app on read on your mobile!