Պատմութիւն ԺԹ դարու Թուրքիոյ Հայոց Գրականութեան

Author Արփիար Արփիարեան

Արփիար Արփիարեանի «Պատմութիւն ԺԹ. դարու Թուրքիոյ հայոց գրականութեան» աշխատանքը, ժամանակաշրջանի մը գրականութեան ամփոփ պատմութիւնն է, իրապաշտ վերլուծական ակնարկ մը՝ հեղինակի սերնդակից մտաւորականութեան վրայ իր դրական ու երբեմն բացասական ներդրումներով: Անդրադառնալով մամուլին ու հայ գրագէտները ի յայտ բերելու անոր դերին, կը յիշատակէ այդ շրջանի լոյս տեսած թերթերը, կը ներկայացնէ Սահմանադրութեան հիմնադրութիւնն ու խմբագրութեան մէջ դեր ունեցած մտաւորականները. կը նշէ Թուրքիոյ հայոց գրականութեան հետ միատեղ Հայաստանցի գրողները եւ անոնց փոխադարձ ազդեցութիւնը: Կը շօշափէ հայ գրականութիւնը յուզող հարցերը ինչպէս՝ գրաբարէն աշխարհաբարի փոխանցման շրջանն ու առընչուող դժուարութիւնները, աշխարհաբարի զարգացման հանգրուանները, եկեղեցականներու դերը, օտար գրականութենէ հայերէնի թարգմանուած աշխատանքները, գրականութեամբ արտացոլուած հասարակական նիւթեր՝ պանդխտութիւնը, ազգային-ընկերային կեանքը:

BOOK DETAILS

37,937

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-322-8

Download Vlume app on read on your mobile!