Էջեր Ուղեւորի մը Օրագրէն

Author Գրիգոր Զօհրապ

Գ. Զօհրապի ուղեգրութիւնը լոկ նկարագրական կամ ճամբորդական տեղեկութիւններ ամփոփող յուշեր չեն, այլ իր իսկ վկայութեամբ` «Իր կեանքի ամբողջ իմաստասիրութիւնը»: Հեղինակը բանիմաց դիտողի մօտեցումով իւրաքանչիւր երեւոյթի, բնութեան թէ մարդկային պատկերի յանդիման կը խոկայ, կ'իմաստասիրէ ու կը ներկայացնէ իր վերլուծականը: Այս գրքոյկին մէջ՝ Զօհրապի ապրած ժամանակաշրջանի Եւրոպան, յատկապէս Ֆրանսան կը մատուցուի ընթերցողին՝ հեղինակի քաղաքական, խոհական կեդրոնացման ընդմէջէն:

BOOK DETAILS

15,979

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-177-4

Also available in audio

Download Vlume app on read on your mobile!