Մատեան Ողբերգութեան

Author Գրիգոր Նարեկացի

Բանաստեղծական շունչով գրուած գլուխ գործոց այս երկը կը բաղկանայ 95 գլուխներէ, ուր Գրիգոր Նարեկացի կը պաղատի, կ'աղաչէ, ներում կը խնդրէ, կը զղջայ մեղքերուն, ժխտական գարշութիւններուն համար: Կը խնդրէ արձակում անսանձելի փափաքներու, սովորութիւններու համար: Սուրբը ծովածաւալ բառամթերքի մը հարստութեամբ եւ շքեղութեամբ կ'արտայայտուի երեւելի եւ աներեւելի պարագաներուն, ապրումներուն, տեսարաններուն մասին, Տիրոջմէ կը հայցէ սէր, բժշկութիւն, չարէն զերծ մնալու ուշիմութիւն եւ ուժ, բարիին մերձեցում...:

BOOK DETAILS

66,829

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-206-1

Also available in audio

Download Vlume app on read on your mobile!