Գրիգոր Օտեանի Գոհարները

Author Գրիգոր Օտեան

Գրիգոր Օտեանի այս երկին մէջ հրամցուած են ճառեր եւ խօսքեր, որոնք քաղուած են Ազգային Ընդհանուր Ժողովի ատենագրութիւններէն: Սահմանադրական խօսքերն ու ճառերը կը լուսաբանեն ազգային գործերուն բնոյթը: Ազգային գործիչ եւ մտաւորական Գրիգոր Օտեան իր աշխատութիւններով եւ գիտութեամբ բարձրացուց ազգին արժանիքը: Ան իր բնաւորութեամբ եւ սկզբունքներով եղաւ սիրելի անձ մը եւ ծառայեց յանուն ազգին յառաջդիմութեան: Սոյն գործին մէջ ի յայտ կու գայ Գրիգոր Օտեանի բերած ներդրումը ազգային խնդիրներու լուծման ի խնդիր:

BOOK DETAILS

49,001

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-156-9

Download Vlume app on read on your mobile!