Գրիգոր Օտեանի Գոհարները

Author Գրիգոր Օտեան

Սոյն հատորը կ'ընդգրկէ Գրիգոր Օտեանի տպուած եւ անտիպ նամակները, թղթակցութիւնները, ճառերը, թարգմանութիւնները, օրագրութիւնները, հաճելի հանդիպումները գրողներու հետ (ինչպէս Նահապետ Ռուսինեանին), գրական քննարկումներ եւ գրական էջեր: Գիրքին մէջ անցեալի վառ յուշերու վերակոչում կայ ու ձեւով մը ափսոսանք՝ ներկայ օրերու մռայլ իրականութեան դիմաց:

BOOK DETAILS

28,782

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-157-6

Download Vlume app on read on your mobile!