Թեոդորոս Ռշտունի

Author Ծերենց

Վէպ ազգային պատմական կեանքէ, կը ներկայացնէ հայոց պատմութեան ծանր շրջաններէն մին: Երբ Է. դարուն պարսկական ու բիւզանդական ճնշումներէն քայքայուած Հայաստանը կ'ենթարկուի արաբական արշաւանքներու, գլխաւոր հերոս՝ Դէոթորոս Ռշտունին, արաբներու հետ բանակցութիւններ կը վարէ, արաբական արշաւանքներէն թուլացած բիւզանդական կայսրութեան ներկայացուցիչները երկրէն դուրս վտարելու: Սակայն արաբները կռահելով Ռշտունիի նպատակները կը ձերբակալեն ու կ'աքսորեն զինք:  Ծերենց սոյն վէպը ներկայացուցած է գեղարուեստական հմտութիւններով: Պատանիներու ու մեծահասակներու ճաշակին յարմարող ստեղծագործութեանց շարքին դասուելիք արեւելահայերէն ստեղծագործութիւն մըն է:

BOOK DETAILS

60,756

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-153-8

Also available in audio

Download Vlume app on read on your mobile!