Զրոյց Բ․

Author Կարօ Փօլատեան

«Պիտի իրագործենք մեր իտէալը: Դրախտը ուրիշ տեղ չէ, մեր շուրջն է. ան մեր մէջ: Մենք շինուած ենք այս աշխարհի «չափին»: Մեծը, գեղեցիկը, «հրաշալին» կը գտնուին մեր բնակած երկրին վրայ»: Կարօ Փօլատեանի գրչէն զրոյցը կը շարունակուի եւ աւելին... ան՝ ընթերցողը կը ծանօթացնէ թէ՛ ֆրանսական գրականութեամբ եւ թէ սփիւռքահայ գարականութեամբ:

BOOK DETAILS

42,638

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-338-9

Download Vlume app on read on your mobile!