Զրոյց Գ․

Author Կարօ Փօլատեան

Հետաքրքրական է ճանչնալ հայ գրականութեան եւ նոյնիսկ օտար գրականութեան երեւելի գրագէտները Կարօ Փօլատեանի գրչէն: Շնորհիւ գրագէտին զրոյցներուն, որոնք այս բաժնին մէջ կատարուած են Վիլիամ Սարոյեանի, Սողոմոն Տարօնցիի, Յովհաննէս Շիրազի եւ այլ անձերու հետ... մօտէն կը տեղեկանանք ժամանակի մտածողութեան, ապրումներուն, հաւատալիքներուն, գիր ու գրականութեան:

BOOK DETAILS

25,267

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-377-8

Download Vlume app on read on your mobile!