Քաջն Նազար եւ 13 Պատմուածքներ

Author Համաստեղ

Գիրքին առաջին նիւթն է Քաջ Նազարը: Գիրքին մէջ կան այլ պատմուածքներ եւս, որոնք տեղի կ'ունենան Ամերիկայի մէջ եւ հոն է որ հեղինակը կը յիշէ իր գիւղը անոր հանդէպ տածած սէրն ու կարօտը, անցեալի անցուդարձերը... եւ այլն: «Քաջ Նազար»ին մէջ Համաստեղ ցոյց կու տայ, թէ ինչպէս վախկոտ եւ ծոյլ Նազարին բախտը իր գործօն դերը կ'ունենայ անոր յաղթանակին ու թագաւոր հռչակուելուն մէջ:

BOOK DETAILS

72,371

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-170-5

Download Vlume app on read on your mobile!