Զարթօնք

Author Մալխաս

Հերոսութիւնն ու ողբերգութիւնը կողք կողքի կը յառաջանան վէպին ամբողջ ընթացքին: Հերոսութեան մը դրուագով ոգեւորուած իսկոյն կը կարդաս ողբերգութեան մը մասին: Ինչպէ՛ս չըլլայ, աղէտալի ժամանակաշրջանի մը բնական ընթացքն է, որ կը պատկերէ Մալխաս իր ականատեսի վկայութեամբ: Ան կը փոխանցէ իր ոգեւորուածութիւնը, երբ հերոսները «կրակէ շապիկ» հագած, լերան մը կատարին յաղթանակ ձեռք կը ձգեն, իրենց վիշտը, կսկիծը երբ անյաջող ընթացք մը տեղի կ'ունենայ, իրենց զայրոյթը, երբ դաւաճաններու մատնումով կը յայտնուին զինապահեստները, ուրախութիւնը, երբ Սահմանադրութեան հռչակումով կանգ կ'առնէ յեղափոխական շարժումը եւ յաղթական երթեր եւ ընդունելութիւններ տեղի կ'ունենան ամէնուր: Ապրումները կը կլանեն ընթերցողը ու կը փոխադրեն զայն այդ դարաշրջանը:

BOOK DETAILS

149,985

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-425-6

Download Vlume app on read on your mobile!