Հացի եւ Սիրոյ Համար

Author Մուշեղ Իշխան

Ամէն ժամանկաներու եւ վայրերու մէջ ալ, միշտ նոյնը եղած են հայ վարժարաններու եւ ուսուցիչներու հարցերը: Մուշեղ Իշխան կրթական աշխարհէն ներս թափանցելով կենդանի պատկեր մը կը սփռէ ընթերցողներուն դիմաց:

BOOK DETAILS

55,834

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-306-8

Download Vlume app on read on your mobile!