Կարմիր Ժամուց

Author Արփիար Արփիարեան

Ժթ. դարավերջի հայ ժողովուրդի ազգային-քաղաքական երկունքը յաւերժացնող աշխատութիւն է «Կարմիր Ժամուց»ը։ Այստեղ հակադրութիւն, բախում առկայ է Պոլսոյ մեծատուն էֆէնտիներու եւ Տէր Յուսիկին եւ իր նմաններուն մտայնութեանց միջեւ։ Արփիարեան Տէր Յուսիկին կերպարին միջոցաւ ժողովուրդին կը պատգամէ լուսաւորութեան եւ յեղափոխութեան մղուիլ, ապացուցելով որ միայն զինեալ պայքարի ճամբով կարելի է հասնիլ փրկութեան: Ան կը յորդորէ անձնուիրաբար ծառայել ինքնապաշտպանութեան սրբազան գործին։

BOOK DETAILS

17,127

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-000-5

Also available in audio

Download Vlume app on read on your mobile!