Երազ Օրեր

Author Լեւոն Շանթ

Լեւոն Շանթ օրագրութեան ձեւով գրած է արձակ այս գործը, հոն ուսանող երիտասարդի եւ պատանի աղջկայ միջեւ ծաղկած սիրոյ պատմութիւնն է, որուն ընդմէջէն հայեցի դաստիարակութեամբ սնող երիտասարդը կը փորձէ օտար մթնոլորտի մեծցած աղջկան հայերէն սորվեցնել եւ հայկական շունչ փոխանցել: Փոխադարձ սիրոյ եւ ազնիւ զգացումներուն կողքին կան բաժանման դառնութիւնն ու յիշատակները:

BOOK DETAILS

21,543

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-009-8

Also available in audio

Coming soon!
App to read from your mobile.