Խոնարհները

Author Յակոբ Օշական

«Խոնարհները» պատմուածքներու ժողովածոյին ընդմէջէն կը ծանօթանանք Յ. Օշականի գրականութեան սկզբնական շրջանի հրաշալի գրութիւններուն, ուր իւրաքանչիւր տերեւ, բնութեան մասնիկ, տան իրեր կը հագուին հերոսին հոգեվիճակին յարմարող զգեստներ: «Խոնարհները» հիմք մըն է կարծես, որուն վրայ կը բարձրանայ հեղինակին ստեղծագործական բուրգը: Օշական հոս կը ներկայացնէ հայ գիւղացին՝ «քոքուրը», ինչպէս կը կոչէ ինք: Քոքուրները գիւղին կիսախենթ կամ խենթ, ի ծնէ կամ արկածով, ֆիզիքական կամ հոգեկան հարցեր ունեցող մարդիկն են, որոնք կ'ապրին միւս մարդոց հետ, ինչպէս օրինակ` Տօքսանը, Պաղտօն, Արթինիկը...: Անոնք այդպէս դարձած էին՝ արկածի մը, որբութեան մը, մանկութեան տարիներուն խոշոր խռովքի մը պատճառով: Այս կերպարները կը մատնանշուին իրենց մէկուսի արտաքինին մէջ ունեցած «պակասութեան» պատճառով:

BOOK DETAILS

83,529

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-288-7

Download Vlume app on read on your mobile!