Սահակ Պարգեւեան

Author Յակոբ Օշական

Սահակ Պարգեւեան այն գրողնէ, որ ապրած ու արտադրած եւ ունայնութեան մատնուած է: Գրագէտին յուզումները, տուայտանքները եւ սեռային վերիվայրումները ընթերցողին կը հրամցուին Յակոբ Օշականի անգերազանցելի գրիչին, ճոխ բառապաշարին ու խորունկ երեւակայութեան ընդմէջէն:

BOOK DETAILS

135,189

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-305-1

Download Vlume app on read on your mobile!