«14»

Author Նիկողոս Սարաֆեան

Գիրքը 14 քերթուածներու փունջ մըն է, ուր հեղինակը՝ Նիկողոս Սարաֆեան, նոր ձեւի մշակումով կ'անդրադառնայ հայոց ցեղասպանութեան ու հայ ժողովրդին կրած տառապանքներուն, կ'ափսոսայ անոր ցաւը, թախիծը. բայց կը ցնծայ յաղթանակներով ու լոսաբացով: Կը բարձրացնէ Ճիչ անարդարութեան ու կ'ուղղէ պահանջատիրութեան կոչ ապագայ սերունդին: Որպէս սփիւռքահայ (ֆրանսահայ) գրող կ'արտացոլացնէ սփիւռքահայութեան ուրոյն ներաշխարհը: Իր Ժամանակի գրականութեան հետ քայլ պահող այս ստեղծագործութիւնը թերեւս անհասկնալի թուի շատերուն, բայց խորը թափանցելով կարելի է տեսնել միտքը, փիլիսոփայութիւնը, հայրենասիրութիւնը : Սարաֆեան ունի իւրայատուկ ոճ եւ հարուստ պատկերներ:

BOOK DETAILS

3,964

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-231-3

Download Vlume app on read on your mobile!