Յարալէզներուն Դաւաճանութիւնը

Author Շահան Շահնուր

Շահան Շահնուրի «Յարալէզներուն Դաւաճանութիւնը» գործը պատմուածքներու հաւաքածոյ մըն է, ուր կը ներկայացուին սփիւռքահայ կեանքի եւ մարդկային յարաբերութիւններու իրական պատկերներ: Կը խօսի Մեծ Եղեռնէն փրկուած, պարտուած ու ջախջախուած թափառական հայութեան, անոր խիզախումներու եւ հիասթափութիւններու մասին եւ կը խրախուսէ թէ ժամանակն է վեր ելլելու իր յուսալքումէն, ետ կանգնելու իր նահանջէն: Պատմուածքները, իրենց արծարծած նիւթերով՝ սէր, մայրութիւն, պանդխտութիւն, կենցաղ, ազգային թախիծ, հարազատ ապրումներով, անկեղծ յուզմունքներով ու համարձակ միտքերով կը մնան այժմէական: Հեզասահ եւ իրապաշտ ոճ, խորունկ մօտեցում:

BOOK DETAILS

44,239

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-058-6

Download Vlume app on read on your mobile!

Reviews

Աստղիկ Բաբայան
July 6, 2019