Ցայգալոյս

Author Ռուբէն Զարդարեան

Գաւառական Գրականութեան ներկայացուցիչներէն՝ Ռ. Զարդարեանի «Ցայգալոյս» գործը հեքիաթներու, նորավէպերու ու պատմուածքներու հաւաքածոյ մըն է, ուր կը ներկայացուի գիւղը իր գեղեցիկ բնութեամբ, ազատ միջավայրով, կենդանական աշխարհով: Զարդարեան խորհրդապաշտ ու երբեմն իրապաշտ ձեւով կը նկարագրէ հայ գիւղացիի կեանքն ու ապրելակերպը, անոր հոգերը, տան ու հողին հանդէպ ունեցած իր սէրը, աւանդոյթներն ու բանահիւսութիւնները: Հոն առկայ են հետաքրքրական պատմուածքներ, իմաստասիրական խորհրդածութիւններ, պատկերազարդ ոճ եւ հեզասահ լեզու:

BOOK DETAILS

20,946

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-209-2

Download Vlume app on read on your mobile!