Հայ Յեղափոխականի մը Յիշատակները

Author Ռուբէն Տէր Մինասեան

Յուշագրական շարքի սոյն հատորին մէջ, Ռուբէն կը ներկայացնէ իր կեանքին մէկ հատուածը՝ ֆետայութեան տարիները, միաժամանակ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան կազմաւորման ուղիին   դժուար եւ պատասխանատու քայլերը։ Վառ ու կենդանի պատկերներով կը նկարագրէ Հայաստանի աշխարհագրական շրջանները ու կը վերակենդանացնէ հայկական աւանդութիւններն ու պատմական իրողութիւնները։

BOOK DETAILS

69,876

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-385-3

Download Vlume app on read on your mobile!