Հայ Յեղափոխականի մը Յիշատակները

Author Ռուբէն Տէր Մինասեան

Անոնք հոն էին եւ հոն սարին մնացին, ֆետայիներն ու վտանգուածները. հոն էին Սասնայ զինուորները Սպաղանաց Մակարի գլխաւորութեամբ, Գալէն, Ագին, Չոլոն, Չաթոն, Թարփաթոզ Սարգիսը, Մանուկը, Ղազարը եւ միւսները. հոն էին Գէորգ Չաւուշը, Սեբաստացի Մուրատը, Մշոյ գործիչներն ու Կոտոյի Հաճին, Մճոն, Սմբատը, Յարոն եւ միւսները... եւ հոն էր վերջապէս Անդրանիկը իր հաւատարիմներով: Այդ հողերուն վրայ պատմութիւնը գրուեցաւ քաջերուն արիւնով:

BOOK DETAILS

84,159

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-379-2

Download Vlume app on read on your mobile!